VILprojekt OÜ tegevusalaks on infrastruktuuri projektide koostamine:

  • teede ja platside projekteerimine ning projektide ekspertiis

  • freeskaartide koostamine

  • veetorustike, olme- ja sademeveekanalisatsiooni ja drenaažitorustike projekteerimine ning projektide ekspertiis

 

MTR registreeringud