VILprojekt OÜ tegevusalaks on infrastruktuuri projektide koostamine:

  • teede ja platside projekteerimine ning projektide ekspertiis
  • freesikaartide koostamine
  • veetorustike, olme- ja sademeveekanalisatsiooni ja drenaažitorustike projekteerimine ning projektide ekspertiis
  • tänavavalgustuse projekteerimine
  • kliimakindluse hindamise aruanded

 

 

MTR registreeringud